Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες2018-12-23T20:31:33+00:00

Project Description

Φυσικοθεραπεία στις εντατικές μονάδες
οι φυσικοθεραπευτές, στο ζωτικό κομμάτι παροχής φυσικοθεραπείας στην εντατική μονάδα θεραπείας καλύπτουν τους ασθενείς των μονάδων 365 ημέερες το χρόνο με σκοπό την γρήγορη ένταξη τους σε θαλάμους απλής νοσηλείας.