Φυσικοθεραπεία επί κλίνης2018-12-23T20:15:16+00:00

Project Description

Φυσικοθεραπεία επί κλίνης

365 ημέρες το χρόνο και 2 φορές την ημέρα (όπου αυτό χρειάζεται) παρέχεται κάλυψη φυσικοθεραπείας στους ασθενείς του νοσοκομείου από εμπειρους και εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.
Με γνώμονα τον άνθρωπο και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η άριστη συνεργασία με τους ιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εσωτερικούς ασθενείς (χειρουργημένους και μη).