Ισοκινητική Αξιολόγηση & αποκατάσταση2017-07-09T16:25:13+00:00

Project Description

ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η έννοια της ισοκίνησης αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’60 από τον James Perrine κι έφερε την επανάσταση στο χώρο της αποκατάστασης και της αθλητιατρικής γενικότερα. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης με βάρη ή σταθερή αντίσταση, η ισοκινητική άσκηση γίνεται με προκαθορισμένη σταθερή ταχύτητα σε όλη την τροχιά της κίνησης με αντίσταση που μεταβάλλεται ανάλογα με τις δυνατότητες του ασκούμενου. Λόγω της υπεροχής της ισοκίνησης έναντι των άλλων τύπων άσκησης, χρησιμοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της δύναμης άνω και κάτω κορμού καθώς επίσης και στον αντικειμενικό έλεγχο της πορείας της αποκατάστασης ενός τραυματισμού.