Άσκηση και Υπέρταση

//Άσκηση και Υπέρταση

• Να μετρήσουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού μέσω του Μεταβολικού Ρυθμού του τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και άσκησης.
• Να παρακολουθήσουμε την πρόοδο αποκατάστασης ατόμων που έχουν υποστεί κάποιον μυοσκελετικό τραυματισμό.
• Να σχεδιάσουμε με ακρίβεια ένα προπονητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση παραμέτρων που κατά τον εργομετρικό έλεγχο έχουν βρεθεί να υστερούν.
• Να αξιολογήσουμε την επιτυχία ενός προπονητικού προγράμματος και να αναθεωρήσουμε τον σχεδιασμό του αν χρειάζεται.
• Να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση τόσο ορθοπεδικών προβλημάτων όσο και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με την βάδιση τις μυϊκές ανισορροπίες κ.λπ.

By |2017-07-13T21:54:28+00:00May 5th, 2017|ergophysio|Comments Off on Άσκηση και Υπέρταση